Spean Gorge, 13 november 2011

Roy Gorge, Treig, Spean George

Tien uur, op weg naar de Roy kijken we vanaf de brug naar de Spean, alles vlak op een klein stroompje in de verte na. De Roy scouten we vanuit de auto op een paar plaatsen: te weinig water.Een Schot met een krantje onder z'n arm attendeert ons op een riviertje met dubbel zo veel water ca. verderop bij een afslag richting Fersit. Na wat zoeken op de kaart denken we dat dit de Treig moet zijn. We komen langs Inverlair Falls deze staan op een klein stroompje na geheel droog. Onze hoop op water hier vervliegt en dat blijkt wat verderop terecht. We besluiten de Spean nog iets verderop te bekijken in de kloof: stromend water! Terug naar Spean Bridge, omkleden, omrijden en verrtrekken. Het eerste stuk is vlak. We komen langs de peilschaal, die staat ver onder 0.

Na wat vlakwater komen de eerste wildwater passages van licht

stromend tot uitdagendere passages, waaronder Head Banger, met stroomafwaarts links een sifon en een zeer sterk zuigende wals. We zekeren deze af met met 1 persoon bij de sifon, 1 met een werplijn vlak naast de wals en 1 vlak na de wals. Deze passage eist de eerste zwemmer van onze kajaktrip (red. wat resulteert in schrijven).

We persen ons door “Constriction” (bij hoger water een ww 4

passage), nu enkel met trekken en duwen te nemen en peddelen door naar het Mucomir powerstation waar de auto staat.

René