ForumHet forum van Okawa is op Google Groups te vinden. 
Je hebt een Google account nodig om er gebruik van te maken.
De URL is als volgt: 


Comments